Sử dụng ly giấy – Góp phần bảo vệ môi trường

Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đang ngày một nóng hơn bao giờ hết, việc sử dụng ly nhựa, chai nhựa hay ống hút nhựa,... đang dần được thay thế. Sử dụng ly giấy là một biện pháp tối ưu góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả.