Ly-giấy-9oz

Liên hệ

ly giấy 9oz

Ly giấy 9oz dành cho ngành ăn uống 

Ly giấy có tráng PE 9oz

Dung tích 390ml

Kích thước miệng : 83- 87mm

Kích thước đáy : 63mm

Chiều cao 90mm

Có thể bạn quan tâm

 • Đĩa giấy thông dụng

  Đĩa giấy thông dụng

  Liên hệ

Sản phẩm bán chạy

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ