Ly giấy 16oz

Liên hệ

Ly giấy 16oz

Ly giấy 16oz dành cho ngành ăn uống 

Ly giấy có tráng PE 16oz

Dung tích 500ml

Kích thước miệng : 83- 88mm

Kích thước đáy : 57mm

Chiều cao 130mm

Có thể bạn quan tâm

 • Đĩa giấy thông dụng

  Đĩa giấy thông dụng

  Liên hệ

Sản phẩm bán chạy

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ