Ly giấy 10oz

Liên hệ

tô 10oz : kích thước miệng 95-100mm, đáy 80mm, cao 68mm

tô 10oz : kích thước miệng 95-100mm, đáy 80mm, cao 68mm

Có thể bạn quan tâm

 • Đĩa giấy thông dụng

  Đĩa giấy thông dụng

  Liên hệ

Sản phẩm bán chạy

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ

 • Hộp giấy thông dụng

  Hộp giấy thông dụng

  Liên hệ